Sejarah Desa

29 April 2014 20:20:39 WIB

Desa Kampung mapan wonten ing tlatah Kecamatan Ngawen  dipun upengi pareden ingkang asri. Angin pareden semilir saking pasabinan ingkang subur, sarta esem warga masarakat ingkang tulus lan ngangeni. Sedaya menika ngengetaken dhumateng gambaran leluhur jawi, desa ingkang gemah ripah loh linawi lan warganipun ingkang tata titi tentrem karta raharja.

Desa Kampung  kaapit desa ingkang sedaya gesang rukun kurmat-kinurmatan. Iring wetan wewatesan kaliyan Desa Bendung Kecamatan Semin iring kilen Desa Natah Kecamatan Nglipar, iring ler Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen lan iring kidul Desa Beji Kecamatan Ngawen.

Kawontenan pasiten ing Desa Kampung mujudaken pasiten tadhah udan.

Berikut ini adalah nama-nama pemimpin Desa Kampung sejak tahun...

NO NAMA TAHUN
1    
2 SUPARNA 2012-2018
3 SANTOSA   2002-2012
  PRI RATATO  1985-1996